Extractie (het trekken van tanden en kiezen)

Voordat er een tand of kies wordt getrokken moet u ruim van tevoren melden of u medicijnen gebruikt, b.v. bloedverdunners.
Ook kan de algemene gezondheid en evt. ziektegeschiedenis voor de ingreep van belang zijn . Hiervoor vragen wij u een formulier in te vullen, die u ontvangt bij de balie.

 

Wat is belangrijk na het trekken van een tand of kies?

  • Het eerste half uur goed op een gaasje dicht bijten
  • Niet spoelen
  • Geen zwaar werk verrichten of tillen, maar rustig aan doen
  • Geen alcohol drinken of roken
  • Na extractie in de bovenkaak niet hard je neus snuiten
  • Bij nabloeding een gaasje of schone zakdoek dubbel vouwen, op de wond leggen en een half uurtje weer dicht bijten. Als dit niet werkt, alsnog uw tandarts raadplegen.
  • Bij napijn kunt u rustig een paracetamol of ibuprofen innemen, maar geen aspirine.
  • Na het trekken kunt u ook de wang koelen met een zak ijs en wachten met eten en warm drinken tot de verdoving is uitgewerkt.